Om Maria

Maria Dohlsäter konsult individ organisation.

Jag utför konsultuppdrag och föreläsningar inom omställning, rehabiliteringsprocesser, mentorskap för individ eller grupp, chefsstöd, projektledning samt strategiskt friskvårdsarbete.

Erfarenhet

  • mött och stöttat människor i olika förändringsprocesser, både som coach, rådgivare, chef och konsult och har lyckats väl med att få människor att uppnå sina mål.
  • agerat chefsstöd och varit handledare i svåra samtal.
  • under många år arbetat med människor i omställningsprocesser och coachat dem vidare mot nya mål.
  • som konsult arbetat med arbetsmarknadsprojekt och rehabiliteringsprocesser för att få människor att bli bättre rustade inför sin jobbsökarprocess, där även anskaffning av praktikplaster ingått.
  • haft ledande befattningar inom processindustri, där jag framgångsrikt arbetat med företagens produktionsmål och styrt gruppen mot målet utifrån individuella förutsättningar.
  • arbetat både projektorienterat och processorienterat med individer/grupper samt företag.
  • agerat projektledare i kunduppdrag inom omställningsbranschen.

Utbildning

Jag har utbildningar i det coachande arbetssättet på universitetsnivå, utbildning i det motiverande samtalet samt det professionella samtalet. Har gått utbildning inom MBTI personlighetsanalys.

En magisterexamen i ekonomi med fokus på organisation och ledarskap.

Jag är utbildad och diplomerad kostrådgivare.

Min målfokuserade motion

  • Jag har livslång erfarenhet av olika former av träning, motion samt kostens betydelse för en god hälsa.
  • Jag har hittills genomfört 42 stycken motionslopp som ingår i en Svensk Klassiker, varav 18 stycken genomförda Vätternrundor.
  • En Svensk Klassiker har jag genomfört 6 gånger.

Jag vet hur viktigt det är att fokusera på målet och framför allt hur framgångsrik metoden är vare sig det gäller motion eller andra förändringsprocesser.

Varmt välkommen att kontakta mig, jag hjälper dig gärna att sätta dina/era mål!